خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919
عضویت سريع

حاصل عبارت را در این کادر بنویسید.

کلینیک تغذیه

 

 

.

معرفی کلینیک


کلینیک تغذیه از سال 1383 با هدف ارایه ی خدمات تغذیه و رژیم درمانی به کلیه مراجعه کنندگان و به خصوص بیماران گوارش و کبد راه اندازی شده است. در این واحد، جهت هر مراجعه کننده پرونده الکترونیک با ثبت مشخصات آنتروپومتریک (قد، وزن، سن، جنس و ...) به علاوه ثبت کامل بیماری ها، آزمایشات، داروهای مصرفی، سلیقه و حساسیت غذایی، تشکیل می گردد. و سپس بر اساس شرایط فردی از لحاظ وضعیت اقتصادی، سطح سواد و آگاهی های تغذیه ای و سلیقه وعادات غذایی (با در نظر گرفتن شرایط و بیماری ها)، رژیم مناسب تنظیم شده و ارایه می گردد. بر اساس نظر مراجع می توان رژیم های غذایی را با لیست جایگزینی و بدون اجبار تهیه غذای خاصی ارایه داد و یا با اسم غذا و طرز تهیه رژیمی آن، برنامه را تنظیم کرد.

نوبت های مراجعه بر حسب مقدار نیاز به کاهش یا افزایش وزن و شرایط جغرافیایی و بیماری ها، تنظیم می شود. با پیگیری و انجام توصیه های ورزشی و روانشناسی تغذیه و تنظیم خواب در کنار برنامه غذایی می توان شیوه و سبک زندگی فرد را اصلاح نموده و عادات غذایی و رفتاری صحیح را جایگزین عادات غلط نمود.  

 در حال حاضر کلینیک تغذیه در روزهای شنبه و چهارشنبه در دو شیفت کاری صبح و عصر در محل کلینیک پورسینای حکیم، مراجعه کنندگان را پذیرش می کند. مراجعانی که برای بار اول مراجعه می کنند پس از تکمیل پرونده و ثبت داده های الکترونیک می توانند از خدمات آن بهره مند گردند.

تیم کلینیک

مسوول کلینیک

مدیران سایت

• آناسیک لاله زاریان

کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی

• مهندس بدری حجت پور

                           مهندسی ICT