خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919

اندوسونوگرافی

 

آنـدوسونو گرافی

اندوسونوگرافی از تلفیق دو بخش تصویری آندوسکوپی و سونوگرافی به وجود آمده است. به این منظور دستگاه آندوسکوپی مجهز به پروب های سونوگرافی شده تا پزشک در حین انجام آندوسکوپی بتواند به دلخواه بخش های مختلف دستگاه گوارش را اسکن نماید.

موارد استفاده از آندوسونوگرافی:

 • مرحله بندی تومورهای دستگاه گوارش فوقانی ورکتوم و ریه
 • گرفتن بیوبسی از غدد لنفاوی مدیاستن در موارد تومورهای دستگاه گوارش
 • بررسی چین های بزرگ معده
 • بررسی میزان بقای تومورها پس از درمان آنها و ارزیابی پاسخ به درمان
 • موارد مشکوک به پانکراتیت مزمن
 • بررسی تشخیص های افتراقی ضایعات کیستیک و solid پانکراس
 • تشخیص مدل تومورهای نورواندو کرین
 • موارد مشکوک به سنگ مجاری صفراوی یا تومورهای این ناحیه
 • بررسی بیماریهای ساختمان لگن و پری آنال
 • بررسی علل ناشناخته لنفادنوپاتی و بیوپسی این غدد
 • بررسی توده های مدیاستیال
 • انجام روشهای درمانی مانند بلوک تند عصب سلیاک
 • بررسی سلامت اسنفگترهای داخلی و خارجی مقعد در موارد بی اختیاری مدفوعی
 • بررسی مسیر و محل فیستولهای اطراف مقعدی  آبسه های این ناحیه
 • تعیین اینکهmass  گوارشی از چه لایه ای از دستگاه گوارش منشأ گرفته است و احتمالاٌ ماهیت تومورچه میتواند باشد.
 • تـزریق موضعی داروهـای شیمی درمانی داخل تومور یا کیست
 • بررسی درگیری عروقی  توسط تومور مجاور عروق یا ضایعات احتمالی دیگر عروقی با استفاده از سیستم داپلر رنگی دستگاه

نظرات کاربران
ارسال نظر