خدمات ویژه
شماره تماس: 03134919

انتروسکوپی

 

انتـروسکوپی

انتروسکوپی مشاهده و مداخلات درمانی را در سراسر روده بـاریک امـکان پــذیـر مـی رسازد. در ایـن روش کـه میـتواند  بـا آندوسکوپی تک بالن و یا دو بالونه انجام گیرد لوله ی آندوسکوپ از طریـق دهان یـا مقعد وارد روده شده و به بررسی قسمتهای مختلف می پردازد.

موارد استفاده از انتروسکوپی:

 • انجام مداخلات تشخیصی و درمانی در روده باریک
 • گرفتن بیوبسی از روده باریک
 • برداشت زیر مخاطی تومور سطحی کولون و روده باریک
 • برداشتن پولیپ از قسمتهای مختلف روده
 • انجام آندوسکوپی در ناهنجاریهای آناتومیکی

دستگاه گوارش

 • دسترسی  عالی به ضایعات کوچک و عمیق روده باریک
 • امکان مشاهده سراسر روده باریک و پترن مخاطی
 • بیمارانی که یافته های مثبتی در کپسول آندوسکوپی یا تصویر برداری های رادیو گرافیک روده کوچک دارند.
 • بررسی علت خون ریزی های گوارشی  با علت نامعلوم
 • سوء هاضمه و نفخ شدید مقاوم به درمان که علت آن مشخص نشده است
 • شک به توده ها، پولیپ ها و ضایعات عروقی مخاطی روده باریک
 • سندرم های سوء جذب و کاهش وزن
 • دردهای مبهم شکمی اطـراف ناف با علت ناشناخته
 • بررسی تشخیص بیماریهای التهابی روده مثل کرون- سل- درگیری آمیبی و ...
 

نظرات کاربران
ارسال نظر